PRIVACYVERKLARING VOOR USER GENERATED CONTENT

SAMENGEVAT

WE Europe B.V. bewaart je gebruikersnaam voor sociale media ('handle') samen met de visuele content waarvoor je ons een het gebruikersrecht geeft, zodat we kunnen vastleggen dat jij de eigenaar van de Foto of Video bent. We publiceren nooit de tekst die je bij de visuele content hebt gepost, maar we bewaren deze wel, zodat we begrijpen in welke context de visuele content is gepubliceerd. We willen jou als de auteursrechthebbende/eigenaar erkennen, wat inhoudt dat we je gebruikersnaam altijd bij de Foto of Video weergeven wanneer we die publiceren op onze websites, sociale media of andere digitale communicatie- of verkoopkanalen. Als je niet langer wilt dat we je persoonsgegevens (dus je gebruikersnaam of de social media-post) verwerken, neem je contact op met de WE Fashion klantenservice voor hulp of rapporteer je de content in de galerij.

We weten dat het belangrijk voor je is om te weten hoe we je gegevens gebruiken. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe en waarom we je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen wanneer je een gebruiksrechtovereenkomst met ons aangaat die ons het recht geeft je social media content met WE Fashion producten (de Foto of Video) te gebruiken.

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING

De juridische grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens is de gebruiksrechtovereenkomst tussen jou en ons met betrekking tot ons gebruik van de Foto of Video. Als de content wordt gesublicentieerd aan de WE gelieerde entiteiten, zullen die bedrijven de persoonsgegevens verwerken op basis van hun gerechtvaardigde belang om de sublicentieovereenkomst met WE Europe B.V. na te leven en om jou te identificeren als de auteursrechthebbende/eigenaar van de Foto.

Lees hier meer over de gebruiksrechtovereenkomst.

WIE HEEFT TOEGANG TOT JE GEGEVENS?

Steeds wanneer WE Europe B.V. je Foto of Video sublicentieert aan de WE gelieerde entiteiten, worden je gebruikersnaam voor sociale media en de content overgedragen. De ontvangende WE gelieerde entiteiten zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals vermeldt in deze privacyverklaring.

De Foto’s en Video’s worden bewaard in een database die wordt beheerd door WE Europe B.V. en de vertrouwde interne en externe serviceproviders daarvan. Deze serviceproviders kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden. In dat geval treffen we aanvullende maatregelen om de overdracht van je persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld via een overeenkomst met modelbepalingen inzake gegevensbescherming, goedgekeurd door de Europese Commissie.

WIE LANGE WERDEN DIE DATEN GESPEICHERT?

Wir speichern deinen Benutzernamen für soziale Medien und den Text, den du mit dem Foto oder Video gepostet hast, so lange wie wir den Content speichern. Die Foto- und Videodatenbank wird fortlaufend ausgewertet, um sicherzustellen, dass diese (und die damit verbundenen personenbezogenen Daten) nicht unnötig lange aufbewahrt werden.

HOE BEVEILIGEN WE JE GEGEVENS?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij zorgen er onder meer voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, en dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd.

CONTACT (RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE VAN PERSOONSGEGEVENS)

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens, of wil je gegevens wijzigen of verwijderen, dan kun je ons bereiken op onderstaand adres:

Per mail:

contact@wefashion.nl

Per post:

WE Europe B.V.

t.a.v. Customer Service

Postbus 30200

3503 AD, Utrecht

Indien je van mening bent dat WE Fashion jouw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van WE Fashion op jouw verzoek van inzage, wijzigen of verwijderen, dan heb je het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vind je op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.