BIJDRAGEN AAN DE SAMENLEVING

WE Fashion staat midden in de samenleving. Daar willen we dan ook actief én op een positieve manier aan bijdragen. Dit doen we via kledingdonaties, maar ook middels de ondersteuning van goede doelen.

ONZE KIJK OP MATERIALEN

GOEDE DOELEN STEUNEN

WE Fashion steunt jaarlijks diverse goede doelen. In recente jaren hebben we veel hulp geboden aan kinderen in de landen waar wij produceren. Zij zijn de toekomst van deze landen en we geloven dat onderwijs één van de beste middelen is om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Via de WE® Get Together Foundation richten we ons op belangrijke projecten die een actieve betrokkenheid creëren tussen werknemers, klanten en leveranciers van WE Fashion. De nadruk ligt hierbij op sociale projecten in de landen waar WE® produceert, maar ook in de landen waar WE Fashion operationeel actief is. Thema’s die door de stichting worden ondersteund zijn onder meer welvaart, gezondheid, onderwijs, milieu en noodhulp.

We doneren geld aan goede doelen, gegenereerd uit de opbrengst van sample sales, verkoop van oude voorraden en incidentele fondsenwerving door onze medewerkers.

Daarnaast schenken we samples en ongedragen kleding aan ReShare, een initiatief van het Leger des Heils. Ook werkt WE Fashion structureel samen met Dress For Succes Utrecht. Kledingdonaties aan dit initiatief gaan naar minderbedeelden én vluchtelingen en voorzien hen van een goede sollicitatie-outfit.

WE Fashion heeft – binnen de duurzaamheidsstrategie – één doel gesteld om het bovenstaande te realiseren, en dit doel heeft één actie: goede doelen steunen.

Wil je meer lezen over de doelen die wij ons gesteld hebben en wat wij bereikt hebben om terug te geven aan de maatschappij? Je vindt ons meest recente duurzaamheidsverslag op de pagina Transparantie.

ONZE STICHTING

WE® GET TOGETHER FOUNDATION

De samenwerking tussen WE Fashion en ReShare, een initiatief van het Leger des Heils, staat al jaren centraal. Zij sorteren de goederen die wij doneren, verkopen overtollige producten in de ReShare-winkels en recyclen productafval. Met het geld dat zij hiermee opbrengen komen zij lokaal, nationaal en internationaal in actie om armoede en onrecht te bestrijden.

MISSIE

De samenwerking tussen WE Fashion en ReShare, een initiatief van het Leger des Heils, staat al jaren centraal. Zij sorteren de goederen die wij doneren, verkopen overtollige producten in de ReShare-winkels en recyclen productafval. Met het geld dat zij hiermee opbrengen komen zij lokaal, nationaal en internationaal in actie om armoede en onrecht te bestrijden.

ORGANISATIE

De WE® Get Together Foundation wordt geleid door een bestuur, bestaande uit medewerkers van WE Fashion. De stichting is een onafhankelijk orgaan en heeft onafhankelijke beslissingsbevoegdheden binnen het bestuur. De WE® Get Together Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Lees het jaarverslag van de WE® Get Together Foundation op de pagina Transparantie.

METHODE

De WE® Get Together Foundation is afhankelijk van de expertise van partnerorganisaties met ervaring op het gebied van ontwikkelingshulp en milieu.

De stichting streeft naar samenwerking met partnerorganisaties die een duurzaam effect hebben op mens en milieu in gemeenschappen waar wij produceren of operationeel actief zijn.

BESTUUR

Het bestuur van de WE® Get Together Foundation bestaat uit de volgende personen:

Anne Reeser: voorzitter

Amal Alflen-Mea: secretaris

Edwin Jägers: penningmeester

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het verrichten van werkzaamheden uit naam van de de WE® Get Together Foundation.

PRODUCTEN DONEREN

RECYCLINGPROGRAMMA

Wil je samen bouwen aan een circulaire mode-industrie? Dat kan, door je oude, ongedragen kleding in te leveren bij onze winkels. Alle ingezamelde kleding wordt gedoneerd aan een initiatief van het Leger des Heils genaamd ReShare. Draagbare kleding krijgt een tweede leven en wordt tegen een betaalbare prijs verkocht in zogenoemde ReShare-stores. Door jouw kledingdonaties steun je een goed doel, maak je anderen blij en draag je bij aan een beter milieu.

HOE HET WERKT

  1. Vul een tas met kleding en schoenen die je niet meer draagt en breng deze kleding naar een WE®-store bij jou in de buurt.
  2. Niets is te klein of te onbeduidend om te worden gerecycled; zelfs sokken, verwassen overhemden of kapotte (spijker)broeken kunnen worden hergebruikt.
  3. Je tas zal vanuit onze winkels naar het Leger des Heils worden gestuurd. Nog draagbare kleding krijgt altijd een tweede leven.

VOORWAARDEN

  • De kleding moet schoon en gewassen zijn. Overigens mag deze wel kapot of beschadigd zijn.
  • Deze actie vindt plaats in alle WE®-stores in Nederland.

WE FASHION WERKT SAMEN MET HET LEGER DES HEILS

Het Leger des Heils is er voor iedereen, ongeacht religie, achtergrond of geloof. Naast uitgebreid liefdadigheidswerk zamelt het Leger des Heils al meer dan 130 jaar kleding en textiel in onder de naam ReShare. Alle gedoneerde kleding wordt hergebruikt door sorteerbedrijven of verkocht in de zogenoemde ReShare-stores. Deze winkels bieden aantrekkelijke kleding tegen een betaalbare prijs voor mensen die niet veel te besteden hebben, het milieu willen beschermen of op zoek zijn naar iets unieks. Met de inkomsten wordt liefdadigheidswerk gesteund, zoals het aanbieden van faciliteiten voor tienermoeders, jeugdwerk of re-integratie op de arbeidsmarkt.