Responsible Wool

RWS-wol is gecertificeerd door de Responsible Wool Standard, die afkomstig is van boerderijen met een vooruitstrevende benadering van het beheer van hun land, en van schapen die op verantwoorde wijze zijn behandeld. De wol in de garens is 100% zuiver. Verificatie vindt plaats op basis van de beste praktijken op het gebied van dierenwelzijn en landbeheer die de boeren toepassen, waaronder behandeling, voeding, medische behandelingen en duurzaam landbeheer. Boeren worden gecontroleerd op alle aspecten van de productie, zoals het lammeren, fokken, couperen, castreren en scheren, maar ook op duurzaamheid, zoals de gezondheid van de bodem, de biodiversiteit en inheemse soorten. Alle verwerkingsstappen moeten worden gecertificeerd om ervoor te zorgen dat de keten van toezicht tot op het laatste productieniveau wordt gehandhaafd. Elk jaar controleert een professionele externe certificeringsinstantie elke fase van de toeleveringsketen, om te garanderen dat de door RWS gecertificeerde wol afkomstig is van dieren die op ethisch verantwoorde wijze zijn behandeld. Specifieke informatie over duurzame inhoud is op verzoek verkrijgbaar via csr@wefashion.com.