WE Fashion MVO Strategie 2020
WE Fashion MVO Strategie 2020

WE Fashion heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid. Het vormt inmiddels een essentieel onderdeel van ons bedrijf.

De kernwaarden van WE Fashion vertaalden we naar een MVO-strategie. We zijn ons bewust van de huidige sociale en milieu gerelateerde kwesties die in de modesector spelen en wij willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen. We willen deze kwesties niet alleen benoemen en aanpakken, maar actief helpen om ze op te lossen.

In het WE Fashion MVO 2016 rapport kun je per doel lezen wat er tot nu toe is bereikt.

Duurzame productieketen

DUURZAME PRODUCTIEKETEN

Al jarenlang werkt WE Fashion aan het verbeteren van de situatie van de productiearbeiders. Niet alleen omdat het ‘zo hoort’, maar ook omdat we hierdoor een solide, langdurige relatie met onze leveranciers opbouwen, de kwaliteit van arbeid verbeteren en de reputatie van ons merk versterken.

De geformuleerde doelen:

  1. De sociale omstandigheden in de productieketen verbeteren
  2. Het leven van arbeiders verbeteren
  3. Het milieu in productie verbeteren

Betere producten

BETERE PRODUCTEN

In de komende 5 jaar zetten wij ons in om de productieketen te verduurzamen, met een focus op het gebruik van duurzame katoen. Daarmee verminderen we niet alleen het gebruik van water, chemicaliën en pesticides, maar verhogen we ook het gebruik van milieuvriendelijke grondstoffen in onze producten. Daarnaast willen we het gebruik van chemicaliën in de productie steeds verder verminderen. Aangezien de productieketen een groot en omvangrijk systeem is en niet alleen invloed heeft op de productie voor WE Fashion zoeken we aansluiting bij relevante projecten en initiatieven van andere bedrijven, overheden en stakeholders. Zo bereiken we meer voor de textielindustrie dan als bedrijf alleen.

De geformuleerde doelen:

  1. Meer duurzame materialen gebruiken
  2. Alle product stadia duurzamer en transparanter maken

Duurzame bedrijfsvoering

DUURZAME BEDRIJFSVOERING

Voor de komende 5 jaar hebben we twee belangrijkste pijlers: de ontwikkeling van de werknemers en het reduceren van Co2 uitstoot en afval.

De geformuleerde doelen:

  1. Investeren in ons personeel
  2. Verminderen van afval
  3. Co2 footprint verminderen

Maatschappelijke betrokkenheid

MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID

WE Fashion is van mening dat een bedrijf zich niet alleen moet richten op het creëren van economische waarde voor alleen de aandeelhouders, maar dit realiseren voor alle betrokken partijen. WE Fashion wil optreden als wereldburger door terug te geven aan de maatschappij. Dit willen we doen door meer verbinding te creëren tussen onze medewerkers, onze klanten en onze maatschappelijke betrokkenheid.

WE Fashion steunt daarom verschillende goede doelen. In de afgelopen jaren waren de projecten die wij steunden vooral gericht op kinderen in de landen waar wij produceren. In de toekomst willen we ons meer gaan richten op Europese initiatieven door speciale capsule collecties te ontwikkelen die geïnspireerd zijn op het doel. De opbrengst van de verkoop (of een gedeelte daarvan) komt ten goede aan deze initiatieven. Daarnaast blijven we lokale sociale initiatieven steunen.

De geformuleerde doelen:

  1. We steunen goede doelen